برآوردهای لازم در رنگ آميزی تاسيسات موتورخانه

رنگ آمیزی تاسیسات

سطوح دستگاه ها ، لوله ها ، كانال ها و تجهیزات مختلف تاسیساتی كه با فلزات ساخته می شوند باید طبق مشخصات طرح ، رنگ آمیزی شوند. رنگ آمیزی تاسیسات دو مرحله است:

  1. آماده سازی سطح كار: تمام سطوحی كه قرار است رنگ شوند باید قبل از رنگ آمیزی تمییز ،صاف،خشك وعاری از گرد وغبار وآلودگی باشند.
  2. رنگ آمیزی: این كار باید به نحوكاملا تمییز وحرفه ای انجام گیرد.برای رنگ آمیزی در محل عموما استفاده از قلم موی نقاشی توصیه شده است(نه اسپری).كلیه سطوح باید یك یا دو بار رنگ آستری بخورند.

رنگهایی كه باید زده شوند را می توان به صورت زیر طبقه بندی كرد:

  • رنگ آستری شامل كرومات روی برای كارهای آهنی وگردروی برای فلزات گالوانیزه؛
  • رنگ لعابی نیمه براق بعنوان رنگ نهایی.

سیستم های مختلف لوله كشی معمولا طبق دستور معین شده در جدول ۱ رنگ آمیزی می شوند. باید روی كلیه لوله ها در سطوح قابل دسترس علامتگذاری شده و جهت جریان نشان داده شود. عموما باید روی تمامی وصاله ها ، شیرها و سایر و سایل خاص با برچسب یا آویز نوشته شماره دار ، كار هر یك معلوم گردد.

برآورد سطح رنگ آمیزی تاسیسات

گاهی موضوع برآورد كار رنگ آمیزی تاسیسات نیز برعهده شخص برآوردكننده تاسیسات مكانیكی است. در اینصورت باید كمیت ها وهزینه ها معلوم شوند. تمام تجهیزات، لوله ها، كانال ها و غیره كه در حیطه كار رنگ آمیزی قرار می گیرند باید فهرست شوند. البته تخمین كمیت ها جهت رنگ آمیزی تاسیسات ممكن است مستقیما توسط نقاش صورت گیرد. چیزی كه برای برآورد مقدار رنگ مورد نیاز برای اجزاء مختلف باید محاسبه شود؛ مساحت واقعی سطوح است كه به روش زیر انجام می گیرد.

محاسبه مساحت سطوح

۱- كانال ها

مساحت جداره كانالها را می توان بدین ترتیب برحسب فوت مربع(مترمربع)برهر فوت(متر)طول كانال محاسبه كرد:

الف-كانال های گرد:

S(ft)=D×۰/۲۶۲

S(m)=D×۳/۱۴×۱۰– ۳

m6-1.Mboiler.com.jpg

ب-كانال های چهارگوش:

۶/ ( S(ft)=(W+H

S(m)=(W+H)×۲×۱۰

S:محیط مقطع كانال برحسب فوت(متر)

D:قطركانال برحسب اینچ(میلیمتر)

W:عرض مقطع كانال چهارگوش برحسب اینچ(میلیمتر)

H:طول مقطع كانال چهارگوش برحسب اینچ(میلیمتر)

بدیهی است مساحت جداره كانال حاصلضربS در طول كانال(L) خواهد بود.مثلا مساحت جداره كامل چهارگوشی به ابعاد۱۲۰×۳۶۰ و به طول ۲۰ فوت می شود:

S×۲۰(۳۶+۱۲)/۶×۲۰=۱۶۰(ft2=مساحت جداره كانال

۲- لوله ها

مساحت جداره خارجی لوله ها با این فرمولها محاسبه می شود:

SP(m2)=0/00314×d×L Sp(ft2)=0/26×d×L

SP=مساحت جداره لوله برحسب فوت مربع(مترمربع)

d=قطر خارجی لوله برحسب اینچ(میلیمتر)

L=طول لوله برحسب فوت(متر)

۳-رادیاتورها

مساحت انواع مختلف رادیاتورها در كاتالوگ كارخانجات سازنده درج شده است.

m6-2.Mboiler.com.jpg

۴-فولاد ساختمانی

مساحت كل عبارت خواهد بود از حاصل جمع مساحتهای سطوح مختلف فولاد به كار رفته كه از زوی جداول مربوطه قابل حصول است.

۵-محفظه ها

مساحت كل محفظه ها عبارت است از حاصل جمع مساحتهای سطوح تشكیل دهنده آنها.

۶-تجهیزات و دستگاه ها

مساحت كل سطوح را می توان با فرض اینكه آن دستگاه درون یك محفظه مكعبی قرار دارد محاسبه كرد.ابعاد این محفظه همان ابعاد فیزیكی دستگاهی است كه باید رنگ شود.مساحت سطح محفظه نیز مجموع مساحتهای سطوح تشكیل دهنده آن است.

۷-مخازن

مساحت سطح مخازن با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه می شود:

الف-مخازن استوانه ای:DL+D2) 2)57/1=مساحت سطحft2(m2)

ب-مخازن كروی: D 2143/=مساحت سطحft2(m2)

L=طول استوانه مخزن برحسب فوت(متر)

D=قطرمخزن برحسب فوت(متر)

هزینه رنگ آمیزی تاسیسات شامل قیمت مواد ودستمزد كارگر است.قیمت مواد به نوع رنگ وخصوصیات آن بستگی دارد.شخصی برآوردكننده باید قیمت رنگ را از فهرست بهای كارخانه سازنده آن استخراج كند.میزان كارگر –ساعت را نیز می توان از جدول۲ بدست آورد.

ترجمه و اقتباس : مهندس سید مجتبی طباطبائی

 

! کپی ممنوع * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذكر نام منبع بلامانع می باشد * کپی ممنوع !

فرم درخواست قیمت دریافت کاتالوگ مشتریان ما نقشه فنی

 

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-كارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع كوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی