بررسی عيوب متعارف از کارافتادگي ديگ بخار

troubleshooting-boiler

بررسي عيوب متعارف از کارافتادگي ديگ بخار يا بويلر در هنگام عملکرد نادرست ، پاسخ به سوالات و مشکلاتي که در استفاده از ديگ بخار ممکن است رخ دهند

الف) بويلربخار آبگيري نمي کند

در اين حالت ممکن است اشکالات زير در ديگ بخار بوجود آمده باشد که بايد در جهت رفع آنها اقدام نمود.
۱- کليد پمپ تغذيه بويلر روي حالت روشن نباشد.
۲- آب منبع تغذيه ديگ بخار، تخليه شده باشد.
۳- شير تغذيه آب که روي منبع نصب شده است، بسته باشد.
۴- صافي آب، رسوب گرفته باشد يا کثيف شده باشد.

….

boiler-problems

ب) مشعل ديگ بخار شروع بکار نمي کند:

ممکن است اشکالات زير در مشعل ديگ بخار بوجود آمده باشد که در اين صورت بايد در جهت رفع آنها اقدام نماييد.
۱- مشعل ديگ بخار روي حالت خاموش باشد.
۲- فيوز مشعل بويلر بخار سوخته است.
۳- کنتاکتور مربوطه اشکال داشته باشد.

….

ادامه عيوب متعارف از کارافتادگي بویلر

در متن کامل مقاله اصلي