سیستم های آب گرم پر دما

دیگ آب گرم پر دما،High temperature hot water boiler

سیستم های آب گرم پر دما دیگ هایی هستند که آب را در دماهای بالا، معمولا بیشتر از ۳۰۰۰ F، بدون هیچگونه محدودیت مشخصی از نقطه نظر فشار، مورد استفاده قرار می دهند. یک دیگ آب گرم پر دما، سیستمی است که آب را در دمایی بالاتر از ۲۵۰۰ F و در فشاری بیشتر از ۱۶۰psi، مورد استفاده قرار می دهد. دیگ های آب گرم پر دما، معمولا برای دماهای بیشتر از ۵۰۰۰ F، طراحی نمی شوند. در عمل دماهای عملیاتی در محدوده ۳۵۰  تا ۴۵۰۰ F، بیشتر رایج هستند. جهت بدست اوردن دماهای بالاتر از ۵۰۰۰F، از سیالات دیگر نظیر دائوترم یا سیالات غیر عالی مشابه استفاده می نمایند.

مطلب پیشنهادی: دیگ آبگرم (آب گرم) چیست؟

مزایای سیستم های آب گرم پر دما

در بسیاری از کاربردها، سیستم های آب گرم پر دما، نسبت به سیستم های بخار آب، از مزایایی مشخص برخوردار می باشند، مهمترین ان ها به شرح زیر هستند:

۱٫       به خاطر داشتن ظرفیت عظیم ذخیره سازی گرما، توسط سیستم های آب گرم پر دما، میتوان کنترلی دقیق تر بر دما داشت. این امر در بسیاری از فرآیندها دارای اهمیت است.

۲٫       مقدار عظیم گرمای موجود در سیستم منبعی از یک ذخیره گرمائی است. در نتیجه، تغییرات بار تاثیری حداقل بر دیگ خواهد داشت. این ذخیره گرمائی، استفاده از واحد های کم ظرفیت تر را نیز میسر می سازد.

۳٫       خوردگی خط لوله برگشت که به طور معمول در سیستم های بخار از مسائل مطرح می باشد، در سیستم های آب گرم پر دما موجود نیست.

۴٫       در سیستم های آب گرم پردما، به تله های بخار، تلمبه، مخزن دریافت، دریچه های تهویه، یا سایر وسایل ضروری در خط لوله برگشت بخار چگالیده نیازی نیست. در نتیجه مخارج اولیه و نگهداری کمتر است و هیچ ضایعات بخاری در کار نیست.

۵٫       در سیستم های آب گرم پر دما آب جبرانی به مقدار کم مورد نیاز است. در نتیجه به سیستم های پر خرج تصفیه آب تغذیه ورودی احتیاج نیست.

مطلب پیشنهادی:بويلر و دیگ آب گرم

معایب سیستم های آب گرم پر دما

این سیستم دارای چند عیب است. وجود مقدار زیاد آب درون سیستم مهمترین آن می باشد. این عیب مسائل زیر را سبب خواهد شد:

۱٫       در ابتدا جهت گرمایش سیستم، به زمانی طولانی نیاز است.

۲٫       به هنگام تعمیر یا تعویض باید جهت سرد شدن مدتی طولانی صبر نمود و آب زیادی تخلیه کرد.

۳٫       اگر مخزن تحت فشار یا لوله ای در سیستم صدمه ببیند، چون دمای آب درون آن بالاتر از نقطه جوش آب در فشار یک اتمسفر است، مقداری از آب با فورانی شدید به بخار آب تبدیل می شود. حتی فوران آب و بخار ناشی از یک نشت کوچک، تا قبل از پایین اوردن فشار سیستم، می تواند صدمات آبی زیادی را ببار آورد.

برای سیستم های آب گرم پر دما، هم از دیگ های لوله دودی و هم از دیگ های لوله آبی استفاده می شود. مزیت اساسی استفاده از دیگ های لوله دودی برای این منظور، ارزانتر بودن آن ها در ظرفیت های کمتر از ۶۰۰ hp می باشد. در بالاتر از این ظرفیت از دیگ های لوله آبی استفاده می شود. دیگ های لوله آبی از نوع سر لوله جعبه ای به صورت چشم گیری برای ظرفیت های پایین تر مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند از واحد های با چرخش اجباری ( نوع La Mont ) نیز به صورتی گسترده استفاده شده است.

مولد های آب گرم لوله آبی به صورت واحد های یکپارچه تا ظرفیت ۵۰*۱۰۶ Btu/hr، برای دماهای آب تا ۶۵۰۰ F، موجود می باشند. وسایل احتراق مورد استفاده در این واحد ها مشابه این وسایل در دیگ های بخار می باشند. در این دیگ ها انواع مختلف سوخت را می توان مورد استفاده قرار داد.

مطلب پیشنهادی: دیگ (بويلر) آب داغ – آب گرم ظرفيت متوسط