می 9, 2015
پمپ بویلر

انواع پمپ ها در دیگ بخار و بویلر – بخش دوم

پمپ سانتریفیوژ در قسمت اول مقاله مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت به بررسی دو مدل پمپ بویلر (پمپ مخصوص (اژکتور) و پمپ های جابجایی) […]