مارس 12, 2009
مشخصات مواد مصرفی و تولید دیگ بخار

مشخصات فنی تولید دیگ بخار

تولید دیگ بخار یک فرآیند مهندسی پیچیده می باشد که باید کلیه مراحل آن زیر نظر بازرسان فنی صورت پذیرد در غیر اینصورت بویلر تولیدی قابلیت […]