اکتبر 1, 2015
قیمت مشعل رعد ايران

انواع مشعل های گازی و گازوئیلی

در این مقاله به شرح مشعل های گازی و گازوئیلی و اجزاء هر یک می پردازیم: مشعل های گازی مشعل های گازی به دو قسمت عمده تقسیم […]