اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-1

رسوبات تشکیل شده از آب و بخار-قسمت اول

محل تشکیل رسوب در دیگ بخار بستگی به علت های زیادی دارد در این مطلب به بررسی قسمتهای مختلف دیگ بخار که در آن رسوب تشکیل […]