خرداد ۲۴, ۱۳۸۹

مبدل حرارتی مولد کاترپیلار ۳۵۱۶

مبدل حرارتی یا رادیاتور آب جهت مولد کاترپیلار ۳۵۱۶ با توجه به نیاز فراوانی که صنعت داخلی در ایران به تهیه مبدل حرارتی مولد کاترپیلار داشتند […]