آبان ۸, ۱۳۸۹

طراحی شیرهای اطمینان –۳-مجله۱۲۹

طراحی شیر اطمینان قسمت سوم دو اصل اساسی جهت محاسبه فشار آزاد سازی عبارتند از: ۱-فشار آزادسازی باید به اندازه کافی پایین باشد تا از عدم […]
آبان ۸, ۱۳۸۹
انتخاب شير اطمينان

طراحی شیرهای اطمینان –۲-مجله۱۲۹

طراحی شیرهای اطمینان قسمت دوم بازگشت و بسته شدن مجدد: با برگشت شرایط وفشار طبیعی به سیستم، شیر اطمینان باید مجددا بسته شود. ولی از آنجا […]