آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات - بررسی ضربه قوچ

ضربه قوچ آب در سیستم بخار – بخش اول

برطبق تعریف به ضربه موج فشار قوی پدید آمده ناشی از انرژی جنبشی سیال در حال حرکت (کندانس) در اصطلاح ضربه قوچ یا ضربه چکش (water […]