دسامبر 27, 2011
بخارشوی صنعتی

کارواش بخار و کارواش آبگرم

منظور از بخارشوی صنعتی ، کارواش بخار (نانو بخار) و کارواش جت پرشر آبگرم می باشد. فروش پکیج بخارشوی صنعتی (پکیج کامل کارواش بخار استاندارد) واحد […]