اسفند ۱۰, ۱۳۹۳
جوشکاری دیگ بخار

جوشکاری در دیگ بخار (بویلر) و دیگ های تحت فشار

جوشکاری دیگ بخار یکی از مهمترین روش های ساخت خازن تحت فشار است. علیرغم منسوخ بودن ساخت دیگ های بخار پرچی، هنوز تعدادی از آنها مشغول […]