ژانویه 13, 2018
زلال سازي آب در دیگ بخار

چرا زلال سازی آب دیگ بخار اهمیت دارد؟

جلوگیری از تشکیل و رشد کریستال های نامحلول در داخل دیگ بخار هر چند مقدار رسوبات داخل دیگ بخار به علت بهسازی داخلی کم است اما […]
فوریه 15, 2015
نگهداری از بویلر

روش های حفاظت و نگهداری از بویلر (بخش سوم)

در این قسمت به ادامه بررسی روش های نگهداری از بویلر می پردازیم. ۲-۲ نگهداری از بویلر – بلند مدت به روش تر  از این روش […]
فوریه 1, 2015
نگهداری بویلر

روشهای حفاظت و نگهداری بویلر (بخش اول)

در این مقاله به بررسی روش های حفاظت و نگهداری بویلر در مقابل خوردگی های ناشی از اکسیژن می پردازیم. تمرکز این روش بر توقف بویلر […]
جولای 1, 2013
خوردگی دیگ بخار

خوردگی در سرویس و نگهداری دیگ های بخار-بخش اول

در شناسایی خوردگی دیگ بخار اگر سطح تخریب شده در دسترس باشد، بررسی ساده چشمی برای شناسایی آن کافی است. در سطح غیر قابل دسترس روش […]
جولای 1, 2013
عوامل خوردگی بویلر

سه عامل خوردگی در بویلر بخار

سه عامل برای شروع و پیشرفت خوردگی ناشی از اکسیژن دخالت دارند که شامل حضور رطوبت یا آب، اکسیژن محلول و سطح محافظت نشده فلز خواهند […]
ژوئن 29, 2013
خوردگی دیگ بخار با اکسیژن

خوردگی ناشی از اکسیژن در دیگ بخار

اگر چه خوردگی دیگ بخار با اکسیژن در دیگ های بخار در حال کار ، عادی است ولی در دیگ های بخار خارج از سرویس خوردگی […]