دی ۶, ۱۳۹۷
انواع-بخار

بخار تمیز و خالص (Clean & Pure Steam)

انواع بخار و کاربردهای آن: بخار تمیز چیست؟ به چه بخاری بخار خالص گفته می شود؟ آیا کیفیت بخار مورد استفاده برای شما اهمیت دارد؟ در […]
بهمن ۵, ۱۳۹۶
کاربرد دیگ بخار در صنایع لبنی

بررسی کاربرد دیگ بخار در صنایع لبنی و فرآورده‌های لبنی

کاربرد دیگ بخار در صنایع غذایی بسیار گسترده است. کاربرد دیگ بخار در صنایع لبنی بسیلر حائز اهمیت است. دیگ بخار در صنایع لبنی در کارخانجات […]
آذر ۲۱, ۱۳۸۸

بررسی هزینه های تولید بخار-قسمت اول

در صنعت امروز، هزینه تولید انرژی از اهمیت بالائی برخوردار است. هزینه های تولید بخار یکی از مهمترین هزینه ها در صنعت می باشد. در این […]