بهمن ۳, ۱۳۸۸
خدمات فروش توربين

توربین

ارائه خدمات فروش توربین از شرکت های معتبر ظرفیت توربین های گازی قابل ارائه به شرح ذیل می باشند: Gas turbine No Output power (MW) ۱ […]