آذر ۱۲, ۱۳۸۹
کاهش مصرف سوخت موتورخانه

صرفه جویی سوخت در موتورخانه – بخش اول

رسیدن اوج قیمت نفت به بشکه ای ۱۴۷ دلار در ماه جولای ۲۰۰۸ نشان داد که قیمت های سوخت های با پایه نفتی بی ثبات بوده […]