دسامبر 3, 2010
دن هاوهان

بویلر و دیگ بخار در کلیسا

دن هاوهان یکی از معروف ترین مهندسین تاسیسات آمریکا و مولف چندین کتاب و ده ها مقاله جالب درباره تاسیسات است که معمولا تجربیات گرانبهای خود […]