تیر ۱۲, ۱۳۹۲
کیفیت بخار

بررسی کیفیت بخار – بخش اول

کیفیت بخاری که در اختیار تجهیزات مصرف کننده قرار می گیرد، باید دارای شرایط و ویژگی هائی خاص باشد: به مقدار کافی و درست تامین شود. […]