بهمن ۲۶, ۱۳۹۵

برخی حقایق منحصر بفرد از بخار و دیگ بخار

حقایق دیگ بخار آیا می دانید که یک کیلوگرم آب در ۱۰۰ درجه سانتیگراد وقتی به فاز گازی یا بخار تبدیل می شود و در فشار […]