خرداد ۱۶, ۱۳۹۵
اکسیژن زدایی آب دیگ بخار

اکسیژن زدایی آب دیگ بخار | اکسیژن زداهای شیمیایی

چکیده: اکسیژن محلول در آب موجب ایجاد خوردگی در دیگ های بخار و سامانه های حرارتی می گردد. بهترین راه برای کاهش این نوع خوردگی، اکسیژن […]