اسفند ۱۳, ۱۳۸۷
جدول فنی دیگ بخار ظرفیت متوسط

جدول فنی دیگ بخار ظرفیت متوسط مدل ۲

ارائه جدول فنی دیگ بخار ظرفیت متوسط شامل ظرفیت بویلر به تن ، مقدار بخار خروجی ، گنجایش گرمایی ، ابعاد و مقدار سوخت مصرفی در […]