دی ۴, ۱۳۸۹

استخر جکوزی – محاسبه بار گرمایش

جکوزی ها به دو دسته ی یک نفره و چند نفره تقسیم می شوند. جکوزی یک نفره مانند وان حمام بوده و جهت تامین فشار مورد […]