دی ۷, ۱۳۹۳

عایق کاری دیگ بخار و آبگرم

در بویلرهای بخار با توجه به فشار تنظیم شده دیگ، دمای بدنه بویلر بالا می باشد. دمای بدنه بالا، یکی از پارامترهای مهم در میزان اتلاف […]