مهر ۱۶, ۱۳۹۴

راهنمای خرید و استفاده از منبع آبگرم کویل دار

راهنمای خرید آبگرم کوئل دار متداول ترین و بهینه‌ترین روش برای تولید آب گرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن، استفاده از منابع کویل‌ دار است. در […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عیب یابی و رفع عیب مشعل گازی

آشنایی با روش های رفع عیب مشعل گازی در سیستم های بویلری . بررسی مهمترین مشکلات مشعل دیگ بخار از قبیل درست کار نکردن مشعل ، […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عیب یابی و رفع عیب مشعل گازوئیلی – قسمت اول

عیب یابی و رفع عیب مشعل گازوئیلی- قسمت اول درمجموع مشعل ها بعنوان قلب سیستم گرمایش ممکن است به علل مختلف از کار بیفتد، راهنمای زیر […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

رفع عیب و عیب یابی مشعل گازوئیلی -قسمت سوم

عیب یابی مشعل گازوئیلی عیب: فشار پمپ گازوئیل نوسان دارد. ردیف علت احتمالی چگونگی رفع عیب ۱ چرخ دنده های پمپ فرسوده اند. چرخ دنده ی […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عیب یابی و رفع عیب مشعل گازوئیلی

  عیب:بو ردیف علت احتمالی چگونگی رفع عیب ۱ گازوئیل نشت می کند. نشتی زا برطرف کنید. ۲ مسیر گازوئیل گرفتگی دارد. رفع گرفتگی کنید. ۳ […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عیب یابی و رفع عیب مشعل گازوئیلی -قسمت دوم

عیب:الکترو موتور بادزن کار نمی کند(BLOWER MOTOR) ردیف علت احتمالی چگونگی رفع عیب ۱ فیوزهای اصلی جریان برق را بررسی کنید. فیوزهای سوخته را تعویض کنید. […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸
عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلی

عیب یابی و رفع عیب مشعل گازوئیلی – قسمت چهارم

عیب یابی و رفع عیب مشعل گازوئیلی -قسمت چهارم عیب :صدای احتراق زیاد است. ردیف علت احتمالی چگونگی رفع عیب ۱ مکش لازم روی محفظه احتراق […]
تیر ۲۳, ۱۳۸۸
پمپ گريز از مركز

پمپ گریز از مرکز

 تاریخچه پمپ گریز از مرکز (پمپ های سانتریفوژ) نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که انسان […]