آبان ۲۹, ۱۳۹۷

دیگ روغن داغ در صنایع حرارتی

کاربرد دیگ روغن داغ در صنایع بسیار متنوع می باشد . هرجایی که انتقال حرارت غیر مستقیم مورد نیاز باشد میتوان از بویلر روغن داغ استفاده […]