تفاوت بویلر چگالشی با بویلر معمولی

بویلر چگالشی

تفاوت بين بويلرهاي چگالشي (condensing) و بويلرهاي معمولي

بويلر چگالشي چيست؟ تفاوت بين بويلرهاي چگالشي و بويلرهاي معمولي چيست؟

در اين مقاله ما مي خواهيم سرآمد بويلرها را به شما معرفي کنيم، يعني بويلر چگالشي. در دو دقيقه به شما مي گوييم که تفاوت بويلر چگالشي با بويلر معمولي چيست.

· بويلر چگالشي چيست؟

کوره اي که در اين نوع بويلر استفاده مي شود از تکنولوژي چگالش براي افزايش بازده گرمايي بويلر استفاده مي کند. دستگاه بازيابي گرماي اتلافي در داخل بويلر، با استفاده از تکنولوژي چگالش، گرماي محسوس و نهاني را که بوسيله مصرف سوخت آزاد شده است، جذب ميکند. گرماي محسوس عمدتا گاز دودکش است که دماي بالايي دارد و به خاطر مصرف سوخت بويلر ايجاد مي شود. گرماي نهان گرماييست که بوسيله چگالش بخار آب آزاد ميشود. اين قسمت از حرارت را دست کم نگيريد. در مقايسه با بويلرهاي معمولي، بازده گرمايي بويلرهاي چگالشي مي تواند ۱۵ تا ۲۵ درصد بيشتر باشد.

مطلب پبشنهادی: انواع دیگ بخار

· تفاوت در بازده حرارتي

همانطور که قبلا اشاره کرديم بازده گرمايي بويلرهاي چگالشي بيشتر از بويلرهاي معمولي است. اجازه بدهيد درباره بازده گرمايي صحبت کنيم. چرا روي بازده گرمايي تمرکز ميکنيم و چرا بازده گرمايي اينقدر مهم است؟ بازده گرمايي بويلر مستقيما ميزان مصرف انرژي را مشخص مي کند. به عبارت ديگر، بازده گرمايي به مقدار پولي که در جيب شماست مرتبط است.
بازده حرارتي بويلرهاي معمولي در حد ۸۵ تا ۹۱ درصد است در حاليکه بازده گرمايي يک بويلر چگالشي به طور کلي بيشتر از ۱۰۰ درصد است. ميزان تفاوت در راندمان به خاطر استفاده از تکنولوژي چگالش است. دماي گاز ناشي از احتراق که از دودکش بويلرهاي معمولي خارج مي شود بسيار بالاست. بخار آبي که در خلال احتراق سوخت توليد مي شود بوسيله لوله ها و گاز احتراقي خروجي از دست مي رود و تا حد زيادي گرما تلف مي شود. کوره ي چگالشي اين بخش از گرما را بازيابي مي کند و از آب بازگشتي از حرارت دهي و سيستم حرارتي دوباره استفاده مي کند تا بازده گرمايي بويلر را با استفاده از کاهش دماي گاز خروجي بهبود بخشد. در اين نوع بويلرها حرارت بيشتري بوسيله کوره چگالشي بازيابي ميشود و مقدار سوخت کمتري مصرف مي شود. لذا راندمان حرارتي بويلر افزايش مي يابد.

· تفاوت بين روش هاي مقابله با رسوب گيري

بويلرهاي چگالشي نسبت به بويلرهاي معمولي کمتر مستعد رسوب گيري هستند. به خاطر بهبود راندمان تبادل حرارتي در کوره، خيلي از بويلرسازان از مبدل هاي حرارتي و خطوط لوله با ضخامت خيلي کم استفاده مي کنند. در شرايطي که کيفيت آب پايين است احتمال اينکه لوله ها رسوب بگيرند بسيار زياد است. رسوب گيري موجب انسداد خطوط لوله ميشود و باعث مي شود به تجهيزات آسيب وارد شود و به طور غيرمستقيم هزينه هاي نگهداري بويلر را افزايش مي دهد. کوره ي چگالشي تکنولوژي پيش احتراقي را تاييد مي کند که شامل يک سيستم لوله کشي وسيع است. اجراي اين خطوط لوله کشي کار آساني نيست اما در نهايت بويلرهاي چگالشي نياز کمتري به آب با کيفيت بالا خواهند داشت.

مطلب پیشنهادی: طبقه بندی بویلرها 

· تفاوت در حفاظت از محيط زيست

بويلرهاي چگالشي نسبت به بويلرهاي معمولي بيشتر دوستدار محيط زيست هستند. وقتي که سوخت در کوره مي سوزد مقدار زيادي دي اکسيد کربن، مونو اکسيد نيتروژن و کمي دي اکسيد سولفور توليد مي شود. موادي که از طريق سوختن اين مواد توليد مي شود وقتي وارد اتمسفر مي شود باعث تخريب محيط زيست خواهد شد. اثر گلخانه اي و باران هاي اسيدي نيز از پيامدهاي ديگر اين آلودگي ها هستند. وقتي که بويلر چگالشي، بخار آب موجود در گازهاي خروجي را چگالش مي کند، مقدار مواد مضر در گاز خروجي کاهش پيدا مي کند. از ديد محيط زيست بويلرهاي چگالشي مفيدتر و بهتر از بويلرهاي معمولي هستند.

· تفاوت در قيمت و خدمات

هر چند قيمت اين بويلرها گران تر است و هزينه اجرايي بالاتري نيز دارند، اما با در نظرگرفتن فوايد بيشمار اين نوع بويلرها، توجه به مسائل زيست محيطي، دانش و تکنولوژي اين مدل از بويلرها، اين قيمت توجيه پذير خواهد بود.

مطلب پیشنهادی: بررسی كيفيت بخار