دیگ روغن داغ در صنایع حرارتی

کاربرد دیگ روغن داغ در صنایع بسیار متنوع می باشد . هرجایی که انتقال حرارت غیر مستقیم مورد نیاز باشد میتوان از بویلر روغن داغ استفاده نمود.

با عنایت به اینکه یک بویلر و دیگ روغن داغ برای چه کاربردهایی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد در این مطلب سعی می کنیم این دستگاه را معرفی نماییم و خصوصیات آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

مهمترین دلیل استفاده از سیستم و بویلر روغن داغ در صنایع مختلف، انتقال حرارت به صورت غیر مستقیم می باشد که یک سیستم روغنداغ این امکان را فراهم می آورد که تا دمای بالای ۴۰۰ درجه سانتی گراد را بصورت غیر مستقیم به محل مورد نظر انتقال دهیم

منظور از حرارت غیر مستقیم چیست؟

زمانی که ما در روش های مرسوم قدیمی سعی بر انتقال حرارت و گرم کردن یک سیستم داشته باشیم مواد مورد نظر را در داخل ظرفی فلزی می ریزیم و زیر آن آتش روشن می کنیم

حالا شما تصور این را داشته باشید با موادی سر و کار دارید که خود قابل اشتعال هستند و یا محل مورد نظر امکان آتش روشن کردن نباشد

بنابراین بایست از یک سیال برای انتقال حرارت کمک بگیریم . این دقیقا کاربرد دیگ روغن داغ در صنایع مختلف است.

برای مشاهده بازه دمایی روغنداغ به جدول ذیل توجه داشته باشید.

دیگ روغن داغ در صنایع

روغن توانایی کار از بازه دمایی کمتر از صفر تا بیش از ۴۰۰ درجه را دارد و البته نوع روغن ها نیز در این جدول مشخص شده است

روغن های پایه مینرال فقط تا دمای حدود ۳۰۰ درجه می توانند کار کنند.

در این جدول مقایسه بسیار جالبی از سه سیال متعارف بخار ، آب و روغن صورت گرفته است.

 

مطلب پیشنهادی: تحليل انرژي و اگزرژي بويلر در چرخه نيروگاهي