اسفند ۱۰, ۱۳۹۳

جوشکاری در بویلر و دیگ بخار

جوشکاری مهمترین روش ساخت دیگ های بخار و مخازن تحت فشار، جوشکاری است. علیرغم منسوخ بودن ساخت دیگ های بخار پرچی، هنوز تعدادی از آنها مشغول […]