آذر ۲۳, ۱۳۸۸

گرمایش با استفاده از سیستم تریسینگ بخار

تریسینگ ها از روش های گرمایش بسیار مرسوم در بسیاری از صنایع می باشند . تریسرها در واقع لوله های نازکی می باشند که دور سطح […]