آذر ۱۲, ۱۳۸۹
کاهش تلفات حرارتی ساختمان

گرمای گم شده و كاهش تلفات گرمايی – بخش اول

روند كاهش تلفات گرمایی ساختمان طی ۶۰ سال اخیر   کاهش تلفات حرارتی ساختمان – بخش اول چندی پیش یكی از دوستانم به اسم فرانكو فالكونتی […]