آذر ۱۲, ۱۳۸۹
كاهش تلفات گرمايی

گرمای گم شده و كاهش تلفات گرمايی-بخش دوم

روند كاهش تلفات گرمايی ساختمان طی ۶۰ سال اخیر – بخش دوم موضوع دیگر متاسفانه رواج روشهای محاسبه سرانگشتی وسریع در بین مردم وحتی برخی متخصصین […]