آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۲-۱۳۰

ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی ۶-بروز و گسترش ضربه قوچ که نتيجه بديهی سوء مديريت وغفلت از بخار و چگاليده در سيستم های بخار است.ضربه […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

اشکالات تله های بخار-۱-۱۳۰

قسمت اول ترجمه و اقتباس:مهندس سید مجتبی طباطبایی عملکرد درست تله بخار يعنی اينکه برای خروج کندانس (بخارتقطيرشده) باز شود و وقتی بخار درآن است به […]
آذر ۲۳, ۱۳۸۸

واحد تولید بخار قسمت سوم – بخش دوم : تقلیل فشار

تقلیل فشار: همانطور که قبلا اشاره شد، بخار در فشار بالا تولید شده و پس از توزیع و در صورت لزوم در نقطه مصرف تقلیل فشار […]