بهمن ۱۲, ۱۳۹۳

روشهای حفاظت و نگهداری بویلر (بخش اول)

در این مقاله به بررسی روش های حفاظت و نگهداری بویلر در مقابل خوردگی های ناشی از اکسیژن می پردازیم. تمرکز این روش بر توقف بویلر […]