تیر ۲۰, ۱۳۹۴
کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار

کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار

بخش اول با تمام كوشش هائي كه صرف بهبودسازي خارجي آب تغذيه به ديگ بخار با استاندارد از روش آهك داغ همراه با مبادله گر يوني […]