خرداد ۳۱, ۱۳۹۴

كنترل رسوب و خوردگي لوله هاي درون كوره ديگ بخار

خوردگی لوله های دیگ بخار و موضوع خوردگي تيوب هاي كوره و مشتقات آن در رابطه با استفاده از نفت كوره بعنوان سوخت امري معمولي مي […]