آبان ۲۳, ۱۳۹۱
کارواش بخار

کلیپ و فیلم شستشوی بدنه و روشویی ماشین با کارواش بخار

استفاده از کارواش بخار امروزه بسیار متداول گردیده است و یکی از کاربردهای بخار در کارواش استفاده در شستشوی بدنه ماشین ها یا روشویی می باشد. […]