آبان ۲۹, ۱۳۹۷

کاربرد مخزن کندانس در دیگ بخار

کاربرد مخزن کندانس در دیگ بخار : از آنجا که آب استفاده شده در سيستم هاي بخار همواره آبي است که ديگر نيازي به تصفيه، پيش […]