دی ۱۲, ۱۳۹۴
سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش چهارم

سختی گیری آب در موتورخانه ها-بخش چهارم

دستگاه سختی گیر  برای سختی زدایی معمولاً از دستگاه های سختی گیر استفاده می شود. دستگاه شامل یک استوانه فلزی است که در داخل آن مواد […]