آذر ۲۰, ۱۳۹۵

کاربرد دیگ بخار در تولید قند و خط تولید قند کله شمشی به روش پختی با بویلر بخار

برای تولید قند کله می توان از دو روش استفاده نمود . یکی روش تبلور و دیگری روش قالب و پرس . حال به توضیح هر […]