آبان ۴, ۱۳۹۸
کاربرد بویلر در بیمارستان

کاربرد دیگ بخار در بیمارستان | اهمیت بخار برای بیمارستان

ممکن است به نظر برسد که پزشکان، پرستاران و دستگاه هاي اشعه ايکس مهمترين عوامل يک بيمارستان هستند. بله همه اين موارد ضروري است، خصوصا پزشکان […]