دی ۱۲, ۱۳۹۵

کاربرد دیگ بخار (بویلر بخار) در ضد عفونی خاک

به طور کلی می توان روش های ضد عفونی خاک را به دو گروه غیر شیمیایی و شیمیایی تقسیم نمود.  ۱- روشهای غیر شیمیایی  ۲- روشهای […]