بهمن ۴, ۱۳۸۸

چرا توربين گازي

چرا توربين گازي؟ از زمان تولد توربين‌هاي گازي امروزي در مقايسه با ساير تجهيزات توليد قدرت، زمان زيادي نمي‌گذرد. با اين وجود امروزه اين تجهيزات به […]