بهمن ۴, ۱۳۸۸
توربین گازی

چرا توربین گازی – نحوه عملکرد توربین های گازی و اجزای مختلف آن

از زمان تولد اولین توربین گازی به شکل امروزی در مقایسه با سایر تجهیزات تولید قدرت، زمان زیادی نمی‌گذرد. با این وجود امروزه این تجهیزات به […]