مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

انتخاب ديگ بخار لوله آتشي – قسمت دوم

ديگ  لوله – آتشي چیست ؟ اين ديگ و بویلر ها به اشكال عمودي و اكثرا افقي ساخته مي شوند، گرچه پيشرفتهاي اخير احتراق در بسترهاي […]