اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴

انواع پمپ ها در دیگ بخار و بویلر – بخش دوم

۲- پمپ مخصوص (اژکتور) اژکتورها دستگاهی هستند که گازها و بخارات را از یک فضای خالی خارج کرده و آن ها را برای تخلیه کردن در […]