تیر ۲۵, ۱۳۹۴
boiler-deposit-formation

کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار-بخش دوم

 فعل و انفعالات غير استويكيومتري Nonstoichiometry Raectants کنترل تشکیل رسوب در دیگ بخار-بخش اول بحث قبلي محدود به مواد شيميايي نظير كربنات ها، فسفات ها و كلنت […]