بهمن ۲۶, ۱۳۹۳

روش هاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش سوم)

۲-۲نگهداري بلند مدت بويلر به روش تر  از اين روش هنگامي كه خطر يخ زدن وجود ندارد استفاده مي شود و عموماً به دو روش مي […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۳

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش دوم)

 ۲ -۱ نگهداري طولاني مدت بويلر با استفاده از متدهاي حفاظت خشك. اين نكته به اثبات رسيده است كه اگر فولاد را در هواي باز (تا […]