آبان ۲۹, ۱۳۹۷

آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟ استفاده از دستگاه هوازدا یا دی اریتور در موتورخانه بویلر و دیگ بخار از […]