آبان ۲۹, ۱۳۹۷

آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

دی اریتور در دیگ بخار استفاده از دستگاه هوازدا يا دي اريتور در موتورخانه بويلر و ديگ بخار از اهميت ويژه اي برخوردار است. اهمیت استفاده […]