تیر ۱۳, ۱۳۹۴

تراوش املاح آب ديگ بخار (carry over)در آب بویلر

نگهداري درجه خلوص بخار در واحد عملياتي بسيار ضروري مي باشد. وجود مقادير كوچك از نمك هاي معدني در آب تغذيه به ديگ بخار و سرازير […]