خرداد ۲۴, ۱۳۸۹

يونيت مبدل جايگزين برج خنک كن

مبدل جایگزین برج خنک ن این مبدل حرارتی صنعتی با ایجاد سطح مورد نیاز جهت تبادل حرارت بین سیال در گردش داخلی و سیستم گردش اجباری […]