اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهای مهندسی بخار – بخش اول

واحدها و تعاریف مهندسی بخار جهت خواص مكانیكی و حرارتی مواد تعریف شده است. مشكلات ناشی از تنوع واحدهای مهندسی بخار منجر به تعیین سیستم آحاد […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

مقیاس دمای بخار – واحدهای مهندسی بخار – بخش دوم

مقیاس دمای بخار بعنوان مشخص كننده تعادل حرارتی استفاده می شود ، با این حس كه دو سیستم در تماس با یكدیگر كه در دمای یكسان […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
واحدهای مهندسی بخار - بخش سوم

واحدهای مهندسی بخار – بخش سوم

واحدهای مهندسی بخار – بخش سوم ، برای مشاهده دو بخش اول از لینک هایی که در آخر صفحه آمده است استفاده کنید. حرارت ، كار […]