اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش اول

واحدها و تعاريف مهندسي جهت خواص مكانيكي و حرارتي مواد تعريف شده است. مشكلات ناشي از تنوع واحدها منجر به تعيين سيستم آحاد بين المللي شده […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش دوم

دما مقياس دما بعنوان مشخص كننده تعادل حرارتي استفاده مي شود ، با اين حس كه دو سيستم در تماس با يكديگر كه در دماي يكسان […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

واحدهاي مهندسي بخار-بخش سوم

حرارت ، كار و انرژي (بخار) گاهي اوقات ، انرژي با قابليت كار بيان مي شود. انتقال انرژي بصورت مكانيكي نشان دهنده كار است. واحد كار […]